Medewerkers

  Alle medewerkers van Keizer Karel College

Aartse, R.M.
Aar
Afdelingsleider bedrijfsvoering
Docent lichamelijke opvoeding
Akkerhuis, M.
Akk
Docent Frans
Al, L.
All
Docent Frans
Mentor 3ht1
Albers, A.
Alb
Technisch onderwijs assistent science
Aleva, M.P.
Ale
Docent geschiedenis
Mentor 4vd
Angelista-Teiwes, K.
Ang
Docent Spaans
Arbeel, M.A.
Arb
Docent tekenen
Bakker, M.R.
bar
Docent geschiedenis
Mentor 1ht2
Banis, R.
Ban
Technisch onderwijs assistent onderzoek en ontwerpen
Beek, van der, M.
Bem
Docent maatschappijleer, docent Nederlands
Beijerbergen van Henegouwen, A.
Bei
Technisch onderwijs assistent scheikunde
Bel, J.L.
Bej
Docent Klassieke talen
Mentor 3g1
Belkaid, A.
Bea
Docent Frans
Belt, van den, A.M.A
Bel
Docent Engels
Mentor 4hc
Bergkamp, R.
Bee
Docent economie
Mentor 6v6, Remedial teacher
Blokker, D.
Bld
Docent levensbeschouwing
Mentor 1h2
Boer, de, T.
Bor
Docent economie
Mentor 4hd
Bok, A.
Bok
Docent Duits
Mentor 3h2
Boom, A.M.
Boo
Docent Frans
Mentor 3vt2, Remedial teacher
Bosgraaf, R.H.
Bos
Docent economie
Mentor 3h1
Botting MEM, J.W.
Bon
Rector
Bouchtaoui, el, R.
Bou
Medewerker P&O
Brands, D.
Brd
Conciërge
Breugel, van, A.M.
Bre
Docent biologie
Mentor 1h1
Breuker, N.
BRK
Docent lichamelijke opvoeding
Mentor 4he
Bruijne, de, A.
Brn
Docent tekenen
Mentor 3vt3
Bruinja, E.
BRJ
Docent Engels
Mentor 1ha3
Brummelen, van, J.
BRV
Ondersteuner begeleider passend onderwijs
Brunklaus, E.A.M
Bru
Docent Frans, Docent Onderzoek & Wetenschap, docent Literatuur, coördinator Profielwerkstuk, Onderzoek & Wetenschap
Buitendijk, P.
Bui
Docent wiskunde
Bull, O.
Bue
Docent maatschappijleer
Mentor 4hc
Camp, van de, B.
Cab
Docent wiskunde
Mentor 4vc
Cann, van, M.C.
Can
Docent levensbeschouwing
Mentor 1g2
Cicek, D.
Cic
Leerlingcoördinator 1, 2 en 3 vwo
Colauto, J.W.
Col
Management assistent
Corjanus, J.A.M.
Cor
Docent Nederlands
schoolopleider
Mentor 4vb
D'Aprano, M.
APR
Docent kunst (beeldend)
Mentor 1vt2
Deimann, F.
Dei
Docent wiskunde
Mentor 1vt3
Dekker, S.
Dek
Docent Nederlands
Mentor 3h1
Dellebeke, M.
Dem
Docent Nederlands
Derksen, G.
DER
Docent wiskunde
Dijk, van, C.M.
Dyk
Docent Frans
Dillen, van, M.
Dil
Docent handvaardigheid
Dowe, D.
Dod
Docent Engels
Mentor 1ha1
Draaijer, S.
Dra
Docent Nederlands
Mentor 4vb
Driessen, E.
Dri
Docent Nederlands
Mentor 5ha
Droog, A.
Drg
Docent science
Mentor 2h1
Drost, A.
Dro
Docent scheikunde, Coördinator begaafdheid
Duijf, L.
Duy
Docent Nederlands
Mentor 1ht1
Duinkerken, van, L.
Dui
Docent wiskunde
Mentor 1a1/1g1
Dullemen, van, F.
Dul
Docent geschiedenis
Mentor 4vc
Edens, F.
Ede
Docent Engels
Mentor 1h2
Eelhart, G.
Eeg
Leerlingcoördinator 1, 2 en 3 havo
El Yahiaoui, M.
Yah
Docent wiskunde
Mentor 1vt4
Elshout, I.
Els
Docent Duits
Elst, M.
Elm
Docent Engels
Mentor 2h1
Eshun, J.
ESH
Docent wiskunde
Eveleens, D.
Eve
Conciërge technische dienst
Fransen, J.
Frj
Docent handvaardigheid
Geerts, H.
Gee
Docent muziek
Mentor 2h3
Goor-Lindeijer, van, C.M.
Lin
Docent biologie
Mentor 5vb, Counselor
Goos, S.
Goo
Begeleider passend onderwijs, Trainer
Graves, N.J.X.
Grn
Systeembeheerder
Groenevelt, F.
Gro
Docent Nederlands
Mentor 4ha
Hagenberg, A.
hag
Docent Duits
Hartong, R.C.W.
Har
Docent lichamelijke opvoeding
Mentor 4hd
Heesterbeek, B.
Hee
Docent natuurkunde
Heijnis, C.J.
Hek
Docent biologie
Mentor 3h2
Hellenberg, F.
Hef
Docent lichamelijke opvoeding
Mentor 1vt2
Heun, van, P.
Heu
Docent aardrijkskunde
Mentor 2h2
Honing, van der, C.
Hon
Afdelingsleider ondersteuning
Docent Nederlands
Horst, van der, S.
Hor
Docent Kunst Algemeen
Hove, van, M.A.E.
Hov
Docent Engels
Mentor 6v1, Vertrouwenspersoon
Hu, S.
Hus
Docent biologie
Mentor 1ha2
IJzendoorn, van, T.
YZE
Onderwijsassistent
J. van Brummelen
BRV
Ondersteuner Trajectvoorziening
Jansen, E.M.
Jan
Docent aardrijkskunde
Mentor 6v8
Jansen, L.M.
Jay
Coördinator begaafdheid
Janssen van Raay, J.
LJAN
Dio economie
Jong, D.
JOD
Onderwijsassistent
Jong, de, M.C.
Jog
Docent geschiedenis
Mentor 3vt3, Decaan vwo intern
Jonkheer, B.
Jon
Docent geschiedenis
Mentor 6v3
Kaandorp, J.
Kad
Docent Klassieke talen
Kappel, J.
Kaj
Management assistent
Keeven, P.H.
Kee
Docent scheikunde
Mentor 6v2
Kenter, W.
KEN
Docent Nederlands
Keravica, L.
KER
Docent kunst (muziek)
Mentor 1h1
Koerts, H.
Kos
Docent lichamelijke opvoeding
Mentor 4ve
Kool, J.S.
Koo
Docent denken & doen, tekenen, ckv, en handvaardigheid
Mentor 2vt2, 2g2
Korkmaz, M.H.
Kor
Docent wiskunde
Kroon, de, P.G.
Kro
Docent wiskunde
Mentor 5vd
Lagendijk, J.
LAG
Docent aardrijkskunde
Lakhdar, T.
Lak
Docent Frans
Mentor 2vt4
Lemstra, N.
LMS
Docent Engels
Lepoutre, E.
Lep
Docent tekenen
Mentor 1ha1
Mensinga, G.
MEG
Docent Nederlands
Mobron, R.L.
Mob
Docent maatschappijleer, Decaan havo
Mol, dr. L.A.J.
MOI
Docent Klassieke talen
Mollenbrok, M.
Mol
Docent Engels
Mentor 2h3
Moormann, V.
Moo
Docent informatica
Mentor 3ht1
Mostert, J.O.
Mos
Docent Engels
Mentor 4hb
Mulder, H.B.G.
Mul
Docent economie
Mentor 5vf
Nielen, van, M.
Nim
Docent aardrijkskunde
Mentor 2vt2
Nieuwenburg, C.H.M.
Nie
Systeembeheerder
Nieuwendijk-Krikhaar, P.
Nik
Docent Frans
Mentor 5va
Oerlemans, S.
Oes
Docent Frans
Paap, S.J.
Paj
Afdelingsleider 4 en 5 havo
Pakmanesh, N.
Pak
Docent natuurkunde
Pansier, E.
Pae
Docent onderzoek en ontwerpen
Pathuis, J.S.
Pat
Docent lichamelijke opvoeding
Mentor 1vt1, Trainer
Peters, I.
Pet
Docent Nederlands, Docent NT2
Pfeifer, K.
Pfe
Docent Engels
Mentor 5ve
Pielage, G.J.A.
Pie
Docent biologie, Vertrouwenspersoon
Pinna, E.M.
Pin
Docent biologie
Mentor 2a3
Poschmann, A.M.
Pos
Docent Duits
Post, W.
Pst
Docent natuurkunde
Rijkse, J.M.
Ryk
Docent aardrijkskunde
Mentor 1ht1
Riks, K.
RIK
Docent Nederlands
Roepan, A.
Roe
Verzuimcoördinator
Rommens, M.M.P.A.
Rom
Docent onderzoeken & ontwerpen, docent literatuur
Roos, M.
Ros
Technisch onderwijs assistent biologie
Roos, S.
Roo
Docent onderzoek en ontwerpen
Roosmalen, van, J.
RSM
Docent Nederlands
Rossum, van, E.
ROY
Docent tekenen en handvaardigheid
Rozemeijer, B.
Roz
Docent wiskunde
Saelman, E.
Sae
Docent scheikunde
Saglam, O.
Sag
Docent wiskunde
Salfischberger, D.M.
Sad
Leerlingcoördinator 4, 5 havo. Docent Gesch.
Sanders, K.
Kar
Leerlingcoördinator 4, 5 en 6 vwo, technisch onderwijs assistent kunst
Sanders, R.
San
Docent lichamelijke opvoeding
Mentor 6v5
Sanders, W.Q.
Saw
Docent aardrijkskunde
Mentor 1ha1 en 1a1
Schaap, A.
Sca
Technisch onderwijs assistent natuurkunde
Schaik, van, S.E.M.
Scs
Afdelingsleider 1, 2 en 3 vwo. Docent Nederlands
Scheel, E.
Sce
receptioniste
Schellekens, A.
SCL
Docent Engels
Mentor 1a2
Schijfsma, R.
Scr
Begeleider passend onderwijs
Schoonderbeek, R.
Sco
Docent economie
Mentor 4vd
Schutijser, J.
Sji
Technisch onderwijs assistent
Seminck, L.G.
Sem
Docent geschiedenis
Mentor 3h3
Sinanovic, T.
Sin
Conciërge
Sligtenhorst, van, Y.
SLY
management assistent (schoolleiding)
Sluiter, B.
Slu
Docent natuurkunde
Smit, A.
Sma
Bestuurder
Smits, A.J.
Smi
Docent natuurkunde
Sneek, E.
Snk
Docent lichamelijke opvoeding
Mentor 1vt1
Snel, J.J.
Sne
Docent biologie
Soelen, van, H.
Soe
Communicatiemedewerker
Somers, M.E.
Som
Afdelingsleider 1, 2 en 3 havo
Spillekom, M.A.
Spm
Conciërge
Staveren, van, M.
STM
Docent Nederlands
Steenderen, van, A.J.
Ste
Docent geschiedenis
Mentor 6v4
Steijn, F.L.C.
Stf
Docent aardrijkskunde
Mentor 4hb
Steinborn, P.
stp
Docent Duits
Stolk, P.
Stk
Financieel medewerkster
Stolk, W.
Sto
Afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo. Docent Maatschappijleer
Stroosnijder, P.
Str
Docent Engels
Temminck, T.
TEM
Docent Duits
Tol, van, M.
Tol
Schoolassistent
Tulner, D.C.P.
Tul
Docent natuurkunde
Turkenburg, L.W.
Tur
Coördinator huisvesting
Valkenburg, J.
Val
Management assistent
Veen, van, K.H.E.M.
Vek
Docent Spaans
Veen, van, T.
Vea
Mediathecaresse
Veldman, R.
VER
Conciërge
Vellinga, S.A.
Vel
Conrector formatie en financiën, tevens plaatsvervangend rector
Verberne, T.
Vet
Docent wiskunde
Mentor 3vt1
Verduijn, M.
Vem
Docent levensbeschouwing
Verhees, J.
Vej
Docent wiskunde
Visser, I.
Vis
Verzuimcoördinator
Visser, I.M.
Vii
Verzuimcoördinator
Vreeswijk, P.
Vre
Docent bedrijfseconomie
Mentor 5vg, Decaan vwo extern
Vries, de, R.D.
Vri
Docent informatica
Waal, de, M.
Waa
Docent informatica
Mentor 1ha3
Weernink, P.
Wep
Docent Nederlands
Wees-Slagt, van , A.M.
Sla
Management assistent
Werkman, A.
Wer
Docent Engels
Mentor 4vf
Wessels, M.
Wem
Docent geschiedenis
Mentor 1ha2
Westendorp MSc, F.
Wef
Docent economie
Wilschut, J.
Wil
Docent Duits
Mentor 2a2
Wit, de, J.J.M.
Wit
Docent wiskunde
Woerd, van der, Y.
WOY
Docent wiskunde
Zande, van der, A.V.
Zan
Docent kunst (beeldend)
Mentor1ht1
Zoeter, L.P.
Zoe
Communicatiemedewerker
Zwaan, E.A.
Zwa
Medewerker mediatheek